Registration Agreement

กฎระเบียบ และ ข้อห้าม ที่สมาชิกทุกคนต้อง ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

1.ห้ามสมาชิกโพสต์ข้อความ รูปภาพ พาดพิง หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด

2.ห้ามสมาชิกโพสต์ ข้อความ รูปภาพ  ลามก อนาจาร และ การพนันทุกชนิด หรือใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หยาบคาย ในการแสดงความคิดเห็น
   หรือตั้งกระทู้โดยเด็ดขาด

3.ห้ามสมาชิกโพสต์ ข้อความ รูปภาพ ประกาศ ซ้ำไป ซ้ำมา โดยเด็ดขาด

4.การกระทำใดใดที่ผิดกฎหมายทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้น

5.การซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้บริการ เป็นการตกลง สมยอมกัน ระหว่าง ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการ ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับเว็บไซต์
   ถ้าเกิดปัญหาทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบทุกประการ

6.โปรดอย่า เจตนา หลอกลวง ฉ้อโกงลูกค้า  ควรให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา

7.ทางเว็บไซต์ได้ จำกัด จำนวนโพสต์ของสมาชิกแต่ละคนไว้ 10 โพสต์ เพือเป็นการป้องกันสมาชิกที่จะมาโพสต์ ข้อความขยะ
   หรือโพสต์กระทู้ ประกาศซ้ำไปซ้ำมา ภายในห้องต่างๆในเว็บไซต์

8.หลังจากที่ท่านโพสต์ข้อความครบตามที่กำหนดแล้ว ทางเว็บไซต์จะตรวจสอบประวัติการโพสต์ของท่าน
   หากท่านไม่ใช่คนที่โพสต์ ข้อความขยะ หรือโพสต์กระทู้ ประกาศซ้ำไปซ้ำมา ทางเว็บไซต์จะอนุญาตให้ท่านโพสต์ต่อได้ไม่จำกัดทันที

9.ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข กฎ กติกา มารยาท และการแก้ไขหรือลบข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.ห้ามลงข้อความที่ลายเซ็นต์ เพื่อสื่อในเชิงการพนัน ลิ้งไปยังเว็บเล่นการพนันทั้งสิ้น