กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
IT Outsourcing: เหตุผล ความเสี่ยง และ ประโยชน์

 ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณอาจจะเคยคิดถึงเรื่องการ Outsource งานบางส่วนในองค์กรของคุณให้แก่บริษัทภายนอกมาดูแล ประโยชน์ที่จะได้จากการลดต้นทุนในส่วนต่างๆ เช่น ไอที บัญชี การตลาด หรือ ทรัพยากรบุคคลดูชัดเจน อีกทั้งคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆก็ยังพูดไปในทางเดียวกัน ดูเหมือนว่าเราสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจ้างคนแม้แต่คนเดียว

แต่ในความเป็นจริงแล้ว  มีสิ่งที่มากกว่าแค่เรื่องตัวเงินในการตัดสินใจทำ Outsourcing อะไรคือผลประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับในการเลือกใช้ Outsourcing เนื่องจากงานบางอย่างไม่สามารถตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้

ในบทความี้เราจะพูดถึงสามสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของ outsourcing ได้แก่ เหตุผล ความเสี่ยง และ ประโยชน์   โดยเฉพาะในแง่ของด้าน ไอที นอกจากนั้น เรายังพูดถึงทิปเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณบริหารทีม IT ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน full time หรือ outsource ก็ตาม

เหตุผลที่จะเลือกใช้บริการ Outsource
 • สามารถลดต้นทุนของบริษัทได้  บริการ outsource สามารถช่วยตัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างงานได้ เช่น ค่าการจัดหาคน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าประกันสุขภาพ ค่าภาษี ค่าเงินทุนสำรองต่างๆ
 • ช่วยให้คุณมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจของคุณ ในทางปฏิบัติการทำทุกๆด้านให้ดีเลิศด้วยตัวเองนั้นเป็นไปได้ยากการ Outsourcing จะช่วยให้คุณมุ่งสมาธิไปที่พันธกิจหลักของคุณ ในขณะที่บริษัทที่คุณจ้างมาจะทำหน้าที่จัดการส่วนที่เขารับผิดชอบนั้นให้
 • ได้พนักงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านสูง การใช้บริการ Outsource ทำให้คุณได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคน จากบริษัทที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ ต่างจากการที่บริษัทจ้างพนักงานเพื่อมาทำหน้าที่ดังกล่าว บริษัทก็จะได้ความรู้จากคนเพียงคนเดียว
 • สามารถนำพนักงานไปทำหน้าที่อื่นๆได้ องค์กรของคุณอาจจะดึงตัวบุคลากรที่มีความสามารถในด้านไอทีหรือบัญชีมาช่วยงาน แต่แนวโน้มที่คนเหล่านั้นจะอยากทำงานดังกล่าวนั้นมีน้อย อีกทั้งการดึงคนเหล่านั้นมาทำงานด้านไอที แปลว่า งานที่เค้าสมควรที่จะทำนั้น ไม่มีใครจัดการ การจ้าง Outsource นั้นจะช่วยให้คุณได้จัดการทรัพยากรด้านบุคคลของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุด ให้เค้าได้ทำงานที่เค้าถนัด และ ไม่ต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆจัดการได้ในเวลาอันสั้น
 • ไม่มีบุคลากรที่เหมาะสม ในทางกลับกัน องค์กรของคุณอาจจะไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในเชิงไอที และการจ้างพนักงานเพิ่มยังไม่อยู่แผนงบประมาณ การ Outsource จะเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้คุณจัดการปัญหาทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้
 • เพิ่มประสิทธิผลของการปรับสภาพองค์กร ในขณะที่คุณต้องการปรับปรุงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ปรับปรุงบริการ หรือ การตอบสนองต่อลูกค้าก็ตาม สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณอาจจะถูกละเลย การ Outsource สามารถเข้ามาตอบโจทย์เหล่านี้ได้ ทำให้การปรับปรุงองค์กรของคุณสำเร็จไปได้ด้วยดี
 • จัดการแผนกเจ้าปัญหา องค์กรของคุณอาจจะมีแผนกที่ยากแก่การจัดการ ซึ่งการ Outsorcing จะช่วยเหลือคุณโดยตรงในการดึงเอาอำนาจควบคุมกลับคืนมา อย่างไรก็ตาม การ Outsource ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่อย่างน้อย คุณก็จัดการปัญหาด้านบุคคลออกไปได้หนึ่งอย่าง
 • ปลดล๊อคเงินทุน คุณสามารถเก็บเงินทุนเพื่อเอาไปใช้งานกับเป้าหมายหลักของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับสินค้า หรือ ลูกค้าก็ตาม
 • ควบคุมความเสี่ยง การอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านไอที เพื่อให้ทันแก่ปัจจุบันนั้น ต้องใช้ทั้งเงินทุนและเวลามาก การใช้บริษัทไอที Outsource นั้นจะได้เปรียบกว่ามาก เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นจำเป็นต้องพัฒนาความรู้เพื่อตอบสนองกับตลาดและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ความรู้เหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจด้านไอที

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.tmes.co.th

ความเสี่ยง

 เมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนใดส่วนหนึ่งในธุรกิจของเราให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราเอง หรือ คนจากภายนอกก็ตาม มักจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตามมาเสมอ ความเสี่ยงที่ว่าได้แก่ การจ้างคนที่ไม่เหมาะสมกับงาน การที่บุคคลนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือแม้กระทั่ง บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ส่ิงเหล่านี้จะคอยมากวนใจเจ้าของกิจการในช่วงกำลังเฟ้นหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง จากภายในหรือ หรือ ภายนอก

จากบทความ "The Pros and Cons of IT Outsourcing,” ของ Yvonne Lederer Anotucci ได้พูดถึงสิ่งที่เจ้าของบริษัทควรคำนึงถึงในขณะที่จะจ้าง IT Outsource ดังนี้
 • งานไอทีบางอย่างไม่เหมาะที่จะทำการ Outsource งานไอทีนั้นกระทบกับธุรกิจในทุกๆส่วน ตั้งแต่งานพื้นฐานที่พนักงานทำประจำไปจนถึงงานที่อัตโนมัติที่ซับซ้อน ก่อนจะใช้งาน Outsource นั้น เราต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการนั้นมีความสามารถที่จะดูแลงานส่วนนั้นได้
 • อาจสูญเสียการควบคุม มีคำพูดกล่าวไว้ว่าซัพพลายเออร์ไม่มีทางทำงานได้ดีเท่าพนักงานของเราเองภายใต้การควบคุมแบบเดียวกัน อีกทั้งยังมีเรื่องเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลและการควบคุมเหตุฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามการใช้งาน Outsurce นั้น จำเป็นจะต้องมีพนักงานที่มีความรู้มาควบคุมดูแลอยู่เสมอ
 • สูญเสียขวัญกำลังใจของพนักงาน ถ้าการ Outsource เกิดจากการที่คุณปลดพนักงานประจำแล้วทดแทนด้วยพนักงานจากภายนอก พนักงานคนอื่นๆที่เหลืออาจจะเกิดความกังวลว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองต่อไป
 • ยกเลิกบริการได้ยาก ถ้าผู้ให้บริการไม่มีการทำเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับระบบไอทีของคุณ หรือ ถ้าคุณซื้อโปรแกรมจากผู้ให้บริการซึ่งทำให้รู้สึกเสมือนถูกล๊อคไว้ ไม่ให้สามารถไปใช้บริการเจ้าอื่น หรือ แม้กระทั่งยกเลิกบริการได้
  อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากคุณรู้ว่าควรจะถามอะไร และ เก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการได้มากเพียงพอ

ประโยชน์ที่ได้จากการทำ Outsource ด้านไอที

การทำ Outsource ด้านไอทีสามารถส่งผลดีต่อบริษัทคุณได้หลายๆด้าน ดังนี้

 • คุณจะเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เทคโนโลยีในปัจจุบันถูกพัฒนาไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งในด้าน Software และ Hardware การให้คนคนเดียวคอยจัดการด้านไอที พร้อมไปกับการก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องยากพอสมควร การ Outsource ด้านไอทีนั้นจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสาร และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้มาก
 • ช่วยลดต้นทุน การ Outsource นั้นส่งดีต่อต้นทุนของบริษัท ทั้งในแง่ของ การลดจำนวน Head count ลดการใช้เงินกับการซื้อสินค้าทันทีมาเป็นการทยอยซื้อ หรือ เช่าใช้ รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพื่อทำตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐต่างๆ
 • ได้พนักงานมีคุณภาพ บริษัทที่ให้บริการ Outsource นั้นจะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านไอที รวมไปถึงคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็น ซึ่งถ้าคุณทำการคัดเลือกคนด้วยตัวเอง อาจจะไม่สามารถระบุคุณสมบัติดังกล่าวได้ชัดเจนเท่า
 • ยืดหยุ่นมากกว่า บริษัท Outsource มีบุคลากรที่พร้อมเพรียงกว่า ทั้งด้านจำนวนและความสามารถ เมื่อเทียบกับพนักงานประจำที่มีจำกัด
 • ลดปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาที่มาควบคู่กับการจ้างพนักงานประจำคือการเปลี่ยนงาน และ การที่พนักงานหมดไฟในการทำงาน อีกทั้งยังลดปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการดึงพนักงานหน้าที่อื่นมารับผิดชอบด้านไอทีเพียงแค่เพราะพนักงานคนนั้นสามารถทำได้

โดยสรุป

 สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกใช้บริการ Outsource หรือใช้พนักงานของตัวเองเพื่อมาทำหน้าที่ด้านไอทีก็ตาม สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ คุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับผู้ให้บริการด้านไอที ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ทิปที่เราจะเสนอเพื่อช่วยให้งานคุณง่ายขึ้นได้แก่

 • ตั้งและสื่อสารเป้าหมายของงานให้ชัดเจน
 • มีมุมมองทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน และ วางแผนงานไว้ล่วงหน้าเสมอ
 • คัดสรรผู้ให้บริการให้ตอบโจทย์องค์กรให้มากที่สุด
 • ใช้แผนที่มีการวิเคราะห์มาอย่างรอบด้าน รวมไปถึงด้านการเงินในการดำเนินงาน
 • สื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาและสม่ำเสมอ
 • สร้างบรรยากาศการให้ความสนับสนุนแก่ผุ้ให้บริการและดึงเอาผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาเข้าร่วมด้วย

Tags. IT Outsource , IT Support , TMES
92
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน / รองเท้ามือสอง ขายส่งรองเท้ามือสอง
« กระทู้ล่าสุด โดย svksolo เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 11:11:26 AM »
ซื้อง่ายขายคล่อง
ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้   คนใช้จ่ายน้อย คนไม่กล้าจะใช้จ่ายเยอะ ทำให้ร้านค้า หรือ ธุรกิจบางอย่างปิดตัวลงไปมากมาย แต่คุณรู้รึไหมว่า มีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ยังขายได้ดี ในเศรษฐกิจแบบนี้. ถูกต้องแล้ว คือ สินค้ามือสอง ไม่ว่านะเป็นรองเท้า หรือกระเป๋า

ชึ่งมีเงินหมุนเวียนในแต่ละวันเกือบ 1 ล้านบาท ชึ่งความต้องการสินค้ามือสองในสังคมคนไทยนั้นยังมีอยู่มาก 
แถมยังเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่กำไร 100-500 เปอร์เซนต์ เรียกได้ว่ากำไรมากเลยทีเดียว

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ
เริ่มจากอยากหาอาชีพเสริม เนื่องจากมีงานประจำทำอยู่แล้ว อยากมีรายได้เสริม จึงดูทิศทางของตลาดในปัจจุบันซึ้ง ทุกวันนี้ค้องยอมรับเลยว่าเศรษฐกิจ ย่ำแย่มาก 
จึงพยายามหาสินค้าที่ตอบโจทย์ในเวลานี้คือสินค้ามือสอง จึงตัดสินใจค้นคว้าหาข้อมูล ว่าแหล่งรองเท้ามือสองนั้นอยู่ไหน และลองไปรับมาขายก่อน ซึ้งไปรับรองเท้ามือสองมาตากโรงเกลือ ประมาณ 20 คู่เป็นรองเท้าผ้าใบ ราคาคู่ละ 200 บาท 

แถวที่ย้านมีตลาดนัดจึงได้นำสินค้าไปวางขาย ปรากฏว่า ขายวันเดียวหมดทุกคู่ ทำให้รู้ได้ว่า สินค้ามือสองนั้นขายง่ายมาก 
ซึ่งนำมาขายในราคาคู่ละ 300-350 บาท กำไรดีเลยทีเดียว

หลังจากนั้นมาจึงได้ทำการชื้อรองเท้ากับ กระเป๋า มือสอง จากโรงเกลือมาขายส่ง ให้กับคนที่ต้องการรับไปขาย 
-ขายตามตลาดนั้น
-ขายตามโรงงาน
เน้นขายที่คนเดินผ่านเยอะๆ รับรองขายดีแน่นอน

ทุกวันนี้มีลูกค้าที่ มาชื้อที่ร้าน รองเท้ามือสองบ้านครูเชียงใหม่ จำนวนมาก เปิดกระสอบทุกอาทิตย์ รองเท้าเข้ากว่าวันละ 500 คู่ 
ถิอว่าเป็นรายใหญ่สุดในเชียงใหม่เลยก็ว่าได้

ติดต่อ ชื้อรองเท้า กระเป๋าได้ที่

www.shoesbankru.com

ไลน์ @shoesbankru  มี @ ด้วยนะ
Facebook ค้นหาคำว่า 

สนใจธุรกิจนี้ เรายินดีให้คำปรึกษา 


วิธีการขายรองเท้ามือสองให้ได้กำไรดี บทความโดย ร้านขายรองเท้ามือสองบ้านครู เชียงใหม่

ขาย รองเท้ามือสอง  ต้องรู้ทำเล

     แนวทางในการขายเมื่อพูดถึง ทำเลร้านขายรองเท้ามือสองนั้นแน่นอนว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้สินค้าของเราขายได้ ทำเลที่ดีสำหรับขายรองเท้ามือสองนั้นคือสถานที่ ที่มีผู้คนจำนวนมาก คนเดินผ่านมากๆ เช่น
-ตลาดนัด
-ใกล้ๆกับมหาลัย หรือ โรงเรียน
-โรงงาน ที่มีคนงานเยอะๆ
-หน้าห้างสรรพสินค้า
-ตลาดสด ตลาดขายส่ง

เมื่อท่านนำสินค้าไปวางรับรองขายได้ดีแน่นอน แต่ท่านรู้หรือไหมว่า ตลาดที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือตลาด ออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน คนส่วนใหญ่หันมาสั่งชื้อของ ออนไลน์กันจำนวนมาก 
-ตั้ง page ในเฟสบุค
-ขายใน IG
-ประกาศโพสขายตามเว็บต่างๆ เล่น kaidee pantipmarket เป็นต้นรองเท้ามือสอง นั้นสำหรับการวางขายต้องรู้วิธีการจูงใจคนชื้อ 
     การขายรองเท้ามือสอง ในกรณีรองเท้าผ้าใบมือสองนั้น  ควรกำหนดยุทธวิธีการขาย เช่น

     ขายแบบราคาถูก การขายก็ขายแบบเป็นกองๆ  รวมรองเท้ามือสองทั้งหมดให้เป็นกองสูงๆ  มีรองเท้าแพงๆ อยู่ในกองซักคู่สองคู่  เอาไว้เรียกลูกค้า  ซึ่งการขายแบบนี้ตั้งหลายถูกให้คนมุ่งดูกันเยอะๆ แถวตลาดนัด มีจังหวะเฮเมื่อของคนที่ได้รองเท้าคู่ดีๆ ไปเป็นระยะ ทำให้สร้างบรรยากาศการขายสนุกสนาน  ซึ่งการขายแบบนี้จะเน้นการขายแบบที่เน้นปริมาณการขายให้ได้เยอะๆ  

     ขายแบบราคาแพง  ซึ่งการขายแบบนี้ เน้นการจัดเรียงให้สวยงาม  เน้นสินค้าที่หายากมาโชว์ คู่แบบโดดเด่นสวยๆ การขายแบบนี้  จะขายได้น้อยคู่กว่าการขายแบบราคาถูก  แต่จะได้กำไรต่อคู่สูงกว่าขายแบบถูก  การขายแบบนี้ต้องมีของหายาก,ของดี,ของนอก,ของเก่าสภาพสวย

     การขายรองเท้ามือสอง ขายได้เยอะอยู่เหมือนกัน เพราะกลุ่มคนที่ชื่นชอบรองเท้ามือสอง จะซื้อแบบของสะสม  ไม่ได้ซื้อคู่เดียวเนื่องจากราคาถูก แต่จะซื้อหลายๆคู่ บ้างคนมีถึง 20 คู่เลยก็มี  อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนมืออีกต่างหาก ทำให้ต้องมีการซื้อใหม่เข้ามาเลยๆ สำหรับคนที่อยากขายรองเท้ามือสองนั้นไม่ยาก ร้านขายรองเท้ามือสองบ้านครูเชียงใหม่ มีรองเท้าผ้าใบ ชาย-หญิง คละแบรน ทั้ง adidas nike newbalance puma อื่นๆ และรองเท้าคัชชู รองเท้าหนัง ขายส่งในราคาถูก ท่านสามารถนำไปขายต่อได้ราคาดี ขายง่าย กำไรสูง ทำเป็นอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริม เพิ่มรายรับให้เงินในแต่ละเดือนของท่าน รองเท้าสวยๆ เข้าร้านทุกอาทิตย์กว่า 500 คู่ ท่านสามารถมาคัดรองเท้าเองได้ที่ร้าน ได้คู่ที่ถูกใจ หรือ ท่านใดไม่สะดวกมาที่ร้าน ทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทย 

โทร 0947592976
ไลน์ @shoesbankru
ร้านตั้งอยู่สันป่าตอง เชียงใหม่ ตรงข้ามกาดวัว ข้างร้านต้มเลือดหมู ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงมาเลือกสินค้าได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะ ร้านเปิดทุกวัน

รองเท้ามือสองลำพูน  ยกกระสอบรองเท้ามือสอง


รองเท้ามือสองบ้านครู รองเท้ามือสองทั่วประเทศ[/size]
แผนที่ร้าน

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rZhwYNFyiDRQS5YLWzTuYaqEBmY&ll=18.61146480000002%2C98.8957474&z=17
93


มีใบปจ2.+ใบเซอร์คนขับ (บริการ 24 ชั่วโมง  ไม่มีวันหยุด)  โทร .081-816-9109  คุณชมพู่ เราให้บริการรถบรรทุกติดเครนรับจ้าง  ขนส่ง ขนย้าย สินค้า วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ

มีรถบรรทุกติดเครน 3-5 ตันไว้ให้บริการ รถทุกคันมีอุปกรณ์ยก อุปกรณ์รัด ผ้าใบคลุม โดยทีมงาน มืออาชีพผ่านการฝึกอบรม มีใบเซอร์ผู้บังคับเครน มาตรฐาน ปจ.2 และยังมีอุปกรณ์ยกเพิ่มเติม เช่น ป็อกเก็ตเทปูน แท่นยกแผ่นพื้น กระเช้าติดเครน เป็นต้น

******************************************************
เราจดทะเบียนขนส่งสามารถออกบิล ใบเสร็จ ใบเสนอราคา เอกสารต่างๆได้ เรามีประสบการณ์ในการขนส่งมากกว่า 10 ปี และมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 300 บริษัท เรา เน้นการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ถึงเป้าหมายตามกำหนด

บริการในเขต  ปทุมธานี  อยุธยา  บางปะอิน  นครหลวง  สระบุรี  นิคมบางปะอิน  นิคมไฮเทค  นิคมโรจนะ นิคมหนองแค  นิคม sil และปริมณฑล  บริการขนส่งทั่วประเทศ  งานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่
 อยุธยาเครน ทำได้ทุกอย่าง 

**รายละเอียดการรับงาน**
รถบรรทุกติดเครน ติดกระเช้าสูง 18 เมตร
รถบรรทุกติดเครน 3 ตัน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร
รถบรรทุกติดเครน 5 ตัน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร
รถบรรทุกติดเครน 5 ตัน มีใบ ปจ.2 พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้
เหมาเป็นเที่ยว - เหมาเป็นวัน - เหมาเป็นเดือน

*เราบริการดูหน้างาน ได้แบบทันสมัย  โดยาทง  LINE.หรือทาง  MAIL.เพื่อความสะดวกของลูกค้า* 

อยุธยาเครน บริการให้เช่ารถเครน  รถเฮี๊ยบ 3 ตัน  5 ตัน  10ตัน  16 ตัน  20 ตัน 25 ตัน 30 ตัน 35 ตัน 50 ตัน 80 ตัน

* เราให้บริการรถเครนให้เช่า รับจ้าง ขนส่ง ขนย้าย สินค้า วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ *

มีรถบรรทุกติดเครน 3-5 มีรถเครน 16-50 ตัน ตันไว้ให้บริการ  รถทุกคันมีอุปกรณ์ยก อุปกรณ์รัด ผ้าใบคลุม โดยทีมงาน มืออาชีพผ่านการฝึกอบรม  มีใบเซอร์ผู้บังคับเครน มาตรฐาน ปจ.2 และยังมีอุปกรณ์ยกเพิ่มเติม

เช่น ป็อกเก็ตเทปูน แท่นยกแผ่นพื้น กระเช้าติดเครน เป็นต้น อยุธยาเครน  เราสามารถออกบิล ใบเสร็จ ใบเสนอราคา เอกสารต่างๆได้

เรามีประสบการณ์ในการขนส่งมากกว่า 10 ปี  และมีลูกค้าให้ความไว้วางใจมากกว่า 300 บริษัท  เรา เน้นการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย จึงมั่นใจได้ถึงเป้าหมายตามกำหนด

ติดต่อได้ที่

เฮียหรั่ง : โทร 089-8975229

คุณชมพู่ : โทร  081-8169109

ที่อยู่ : บริษัท ยิ่งเจริญเครน จำกัด เลขที่ 90/126 หมู่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

FAX : 02-901-8357

E-mail :
sumeet_2521@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ :

http://www.rodcraneayutthaya.com

http://www.yingcharoencrane.com

http://www.ayutthayacrane.co.th

http://www.เครนรับจ้าง-เครนเล็ก-รถเฮี๊ยบติดกระเช้า.comบริการรถเครนให้เช่า, บริการให้เช่ารถเครน, รถบรรทุกติดเครน, รถเครนให้เช่า,  รถเฮี๊ยบให้เช่า, รถเครนรับจ้าง
94
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน / งานพาร์ทไทม์ออนไลน์, Job online, ขายตรงออนไลน์
« กระทู้ล่าสุด โดย ittidetcz เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 10:30:41 AM »


งานพาร์ทไทม์ออนไลน์, Job online,
ขายตรงออนไลน์ ทำวันละ 2-3 ชั่วโมง

WAG Group บริษัทรับสอนการทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นจากการลงทุนในธุรกิจของคุณเอง โดยที่คุณไม่ต้องใช้ทุนมหาศาล
สอนให้คุณเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณให้มีจุดขาย และเติบโต
ภายใต้กรอบความคิดเชิงบวก ด้วยระบบงานที่การันตีได้ว่าจะทำให้
คุณประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจออนไลน์ได้แน่นอนเพียงคุณมุ่งมั่นพอ


http://jobdeedeebywalai.weebly.com/
https://youtu.be/Be4ObU1gKI
งานพาร์ทไทม์ออนไลน์, Job online, ขายตรงออนไลน์
95
รับบรรจุยาลงแผง, รับบรรจุบริสเตอร์แผง, รับยิงล็อต, รับบรรจุยาลงแผงบริสเตอร์อัตโนมัติ www.facebook.com/ninecaps
96
น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ น้ำหอมTesterแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย

น้ำหอม perfume น้ำหอมแท้ น้ำหอมผู้ชาย น้ำหอมผู้หญิง |
ซื้อน้ำหอมแท้ สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ครบทุก Collection ทุกกลิ่น แบรนด์ดัง
Chanel, Gucci, DKNY, Guess, Calvin Klein, ESPRIT ฯลฯ ที่ Line : GADGETLOWPRICE

#น้ำหอม #น้ำหอมแท้ #น้ำหอมผู้ชาย #น้ำหอมผู้หญิง #น้ำหอมแบรนด์เนม #น้ำหอมtester #แท้100% #ถูกที่สุด #ดีที่สุด #ส่งฟรี
#พร้อมส่งค่ะะะะ จำ ห น่ า ย น้ำ ห อ ม ข อ ง แ ท้ 100%  ขายแต่ของแท้เท่านั้นค่ะ แท้จากเค้าน์เตอร์แบรนด์(ไม่มีกล่อง)สินค้าตัดตำหนิ  บางขวดเป็นเทสเตอร์นะค่ะ^^
No box ขออภัยไม่มีกล่องให้  #มีมากกว่า100แบรนด์ชั้นนำ ตามแต่จะได้ไรมา #ลดราคา พิ เ ศ ษ 30-70% อิงราคาเค้าน์เตอร์ สินค้าตัดตำหนิอาจมีตำหนิมากบ้างน้อยบ้าง แตกต่างกันไป เลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจนะค่ะ
แม่ค้าใจดี มีตัวตน ขายมานาน  ไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง ทุกขวดเราบริการจัดส่งEMSให้ฟรีค่ะ

#น้ำหอมมาใหม่ #ของลง พร้อมส่งค่ะะะะ

ไม่ใด้ลงรูปทั้งหมดนะคะ รุ่นอื่นๆนอกเหนือจากรูปก็มีค่ะ สอบถามใด้ค่ะ

ราคาลดพิเศษ30-70%อิงราคาหลักจากเค้าน์เตอร์ ??ของแท้ราคาเบาๆ
ส่งemsให้ฟรีทุกขวด!!!

สนใจสินค้าสอบถาม??สั่งซื้อได้ค่ะ
สอบถามสินค้าใด้ที่ Line : GADGETLOWPRICE
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~GADGETLOWPRICE97
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน / อะไหล่เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน
« กระทู้ล่าสุด โดย ispeed9 เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 09:10:43 AM »
อะไหล่เครื่องตัดปาล์มน้ำมัน  ราคาพิเศษ โรงงานผลิตเอง ครับ 093 283 8159
ขายอะไหล่หัวกียร์  เครื่องแทงปาล์ม ทุกยี่ห้อ  ลูกค้าที่มีปัญหา เนื่องจาก ซื้อสินค้า จากที่อื่น และไม่มี อะไหล่  หรือซ่อมไม่ได้ ทาง บริษัท มีทีมช่าง ฝีมือดี มากประสบการณ์   สามารถให้คำปรึกษาท่าน และช่วยเหลือท่านได้ครับ
   โทร  093 -283  8195  ครับ  หรือ www.thaiyon.com98
สารเคมีสำหรับงานอุตสาหกรรม, เคมีงานเกษตรกรรม, เคมีสำหรับห้องทดลอง, คอปเปอร์ซัลเฟต, โซเดียมโมลิบเดต http://www.cosmos-supply.com
99ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 72 ตรว.พุทธมณฑล หมู่บ้านมัณฑนา-เลียบคลองทวีวัฒนา ราคา 6,950,000 บาท

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย 220 ตรม.
โครงการคุณภาพ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบบสาธารณูปโภคครบครัน
ซ.ทวีวัฒนา 59 พร้อมอยู่ ราคาถูก สภาพใหม่เอี่ยม
พื้นชั้นล่างปูกระเบื้อง และบนปูปาร์เก้
สาธารณูปโภค - สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเด็กเล่น รปภ.


ใกล้ สภาพดีพร้อมอยู่  ทำเลใกล้ถนนทวีวัฒนา, ถนนบรมราชชนนี, ถนนอักษะ, ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ม.มหิดลศาลายา, องค์พระพุทธมณฑล การเดินทางสะดวก, ม.มหิดล,เซ็นทรัลศาลายา,ห้างTheBrioMall,ตลาดน้ำดอนหวาย,โลตัสศาลายา

ติดต่อ คุณโอ๋ 0823279900,0852400900
ID line : foodmodel3
100
รายละเอียดของสินค้า Fashion Bag กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพายข้างสีดำ กระเป๋าเซต 2 ใบ No.0111 - Brown
 
คุณสมบัติ

- กระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุด
- กระเป๋าเซต 2 ใบ ประกอบด้วย กระเป๋าใบเล็ก กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้
- สามารถใช้งานได้ทุกโอกาส

สั่งซื้อ คลิก http://bit.ly/2AQbC0c

หรือ Line ID  collagenthailand

หน้า: 1 ... 8 9 [10]