PJXTEAM บริการเครื่องเสียง-ระบบแสงสี ให้เช่าอุปกรณ์ไฟ-แสง-สี-เสียง ทำงานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา

หัวข้อ

(1/1)

[1] ชุดเครื่องเสีง งานมาตรฐาน ดนตรีอะคูสติกเล่นสด พร้อมไฟแสงสี

[2] เคร่ื่องเสียง สำหรับชุดมาตรฐาน ออกบูธ ขนาดกลาง

[3] PJXTEAM บริการให้เช่าเครื่องเสียง-แสงสีคุณภาพ งานมืออาชีพ รับผิดชอบงานเป็นหลัก

[4] บริการให้เช่าอุปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟ-แสงสี งานต่างๆ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version