อุปกรณ์ FM สตูดิโอ Telephone Hybrid , Phone In , ONAIR Control , ONAIR LightBox, Monitor Amp , HeadPhone , Microphone , Mixer , Studio Accessory

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] Clear Audio Line Isolation แยกระบบ Ground ลดเสียงฮัม ฮิส จี่ แบบหมดจด

[2] TELEPHONE HYBRID I Mark II เครื่องสนทนาหน้าไมค์

[3] ONAIR Light Box LED กล่องไฟ ONAIR

[4] โปรแกรมสำหรับใช้ดำเนินรายการวิทยุ และจัดสถานีวิทยุ

[5] ไมค์ติดปกเสื้อ สำหรับสมาร์ทโฟน

[6] iRig Audio Interface For Smart Phone

[7] LOGO MIC Interview โลโก้สำหรับไมโครโฟนสัมภาษณ์

[8] ฟองน้ำรังไข่

[9] ดิจิตอล คอนโซล สำหรับงานบรอดคาส ( Digital Mixer Console Broadcast )

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version