อุปกรณ์ FM สตูดิโอ Telephone Hybrid , Phone In , ONAIR Control , ONAIR LightBox, Monitor Amp , HeadPhone , Microphone , Mixer , Studio Accessory

หัวข้อ

(1/14) > >>

[1] โปรแกรมสำหรับใช้ดำเนินรายการวิทยุ และจัดสถานีวิทยุ

[2] GSM Control อุปกรณ์สำหรับใช้ควบคุมการเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า ผ่านระบบมือถือ

[3] TELEPHONE HYBRID I Mark II เครื่องสนทนาหน้าไมค์

[4] ไมค์ติดปกเสื้อ สำหรับสมาร์ทโฟน

[5] CONTROL MONITOR-ONAIR Light Box สำหรับ STUDIO จัดรายการวิทยุและบันทึกเสียง

[6] Clear Audio Line Isolation แยกระบบ Ground ลดเสียงฮัม ฮิส จี่ แบบหมดจด

[7] ONAIR Light Box LED กล่องไฟ ONAIR

[8] iRig Audio Interface For Smart Phone

[9] LOGO MIC Interview โลโก้สำหรับไมโครโฟนสัมภาษณ์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version