ไปยานใหญ่ ฯลฯ > ไปยานใหญ่ ฯลฯ

เบญจภาคี

(1/1)

pjxteam:
พ.อ.(พิเศษ)ประจน กิตติประวัติ ท่านนี้เองที่ได้จัดทำเนียบชุดพระเครื่อง 'เบญจภาคี' ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2495
โดยเมื่อแรกเริ่มยังคงเป็นเพียง
'ไตรภาคี' คือ มีเพียง 3 องค์เท่านั้น
อันประกอบด้วย 'พระสมเด็จ' วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นองค์ประธาน
ซ้ายขวาเป็น 'พระนางพญา' พิษณุโลก และ 'พระรอด' ลำพูน
ไม่นานจากปีนั้นจึงได้ผนวก
'พระกำแพงซุ้มกอ' กำแพงเพชร และ 'พระผงสุพรรณ' สุพรรณบุรี เข้าเป็นชุด 'เบญจภาคี'
สุดยอดปรารถนาของนักสะสมพระเครื่องทั้งหลาย
แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในครั้งนั้น พระเครื่องที่ได้รับความนิยมชมชอบมากเป็นพิเศษแล้ว คือ
พระเครื่องที่มีพุทธคุณในด้าน 'คงกระพันชาตรี'ซึ่งการจัดทำทำเนียบ 'เบญจภาคี' นั้น
เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความนิยมพระเครื่องทั้ง 5 องค์ ในชุดดังกล่าว
อันล้วนเป็นพระเครื่องที่มีราคาการเช่าที่สูงๆ ทั้งสิ้นยิ่ง
เมื่อ พ.อ.(พิเศษ) ประจน กิตติประวัติ จัดให้พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม
เป็น 'จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง' ความนิยมใน 'พระสมเด็จ' ก็ทะยานสู่แถวหน้าของพระเครื่องเมืองไทย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version